Uw individuele Talentenpaspoort

Om jouw unieke Talentenpaspoort te kunnen maken vul je een online vragenlijst in.  Zo ontdek je jouw passies en hoe je het makkelijkst werkt. Aan de hand van je antwoorden vergelijken we je met alle andere professionals in de database.
In je Talentenpaspoort vind je twee “‘foto’s” van jezelf. De eerste foto toont je passies en de tweede foto toont je aanleg.

Uw Team Talentenpaspoort

Niet alleen een individu maar ook een team heeft zijn natuurlijke potentieel. Om het unieke Talentenpaspoort van je team te maken vult ieder teamlid de online vragenlijst in. In het Team Talentenpaspoort vind je twee “foto’s” van je team waarmee je uit de anonieme individuele resultaten op een eenvoudige manier de teamtalenten kan afleiden.

WERKelijk talent = PASSIE + AANLEG = ENERGIE + GEMAK

Wat deze twee foto’s juist zeggen over je WERKelijke talenten bespreek je best met een gecertificeerde Talentenpaspoort coach. Een gecertificeerd Talentenpaspoort coach is opgeleid om samen met jou een juiste interpretatie te maken van de foto’s. Er bestaan zoveel verschillende WERKelijke talenten dat je ze niet kan vatten in een lijst(je). Jammer genoeg proberen de meeste talentenmethodes juist wel jouw unieke  talenten in een lijstje te passen.

Wetenschappelijke onderbouw van het Talentenpaspoort

Het talentenpaspoort is geïnspireerd op de ‘needs-theory’ zoals ontwikkeld door Prof.  Henry A. Murray, William Mc Dougall, William James e.a. en op de ‘Cognitive styles theory’ zoals onderzocht door Eva Cools  (Phd.) en Prof. Herman Van Den Broeck van de Vlerick Leuven Management School.

Pontis Management School ontwikkelde een test om u een nauwkeurige positiebepaling te kunnen geven van de sterkte van uw drijfveren en denkstijlen ten opzichte van andere professionals. De berekening van de resultaten en de positiebepaling werd uitgewerkt in samenwerking met de Universiteit Antwerpen.

Prijs

De richtprijs voor een individueel Talentenpaspoort is ongeveer 75 euro excl. BTW, maar de prijs kan variëren van land tot land omdat we het Talentenpaspoort toegankelijk willen houden voor iedereen.

Neem eens een kijkje

 back to top